Протоколи
4 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

005689/2012 011623/2012 011628/2012 011632/2012 011749/2012 011941/2012 011942/2012 011945/2012 011948/2012 011999/2012 012002/2012 011591/2012 011613/2012 011721/2012 011735/2012 011773/2012 011774/2012 011780/2012 011782/2012 011804/2012 011807/2012 011817/2012 011829/2012 011853/2012 011854/2012 011875/2012 011883/2012 011903/2012 011905/2012 011959/2012 012025/2012 012327/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

009763/2013 009764/2013 009765/2013 009766/2013 009767/2013 009910/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

009285/2013 009413/2013 009909/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

001678/2010 011307/2012 011860/2012 011878/2012 011904/2012 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ