Протоколи
7 / 2012
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

002682/2010 002876/2010 002882/2010 002981/2010 002992/2010 003119/2010 003553/2010 003745/2010 004343/2010 004488/2010 004929/2010 005271/2010 005284/2010 005548/2010 005583/2010 005946/2010 006027/2010 006049/2010 006051/2010 006093/2010 006113/2010 006145/2010 006150/2010 006210/2010 006247/2010 001473/2011 002141/2010 002797/2010 003128/2011 003129/2011 003518/2010 003591/2010 004131/2010 004645/2010 005333/2010

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

002162/2011 002256/2011 002330/2011 002900/2011 003751/2011 004543/2010 006040/2010 006705/2011 006720/2011 007300/2011 007772/2011 007817/2011 007885/2011 007936/2011 008201/2011 008250/2011 008580/2011

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

001330/2011

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

002341/2010 002360/2010

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

005429/2011 005430/2011 007050/2011 007759/2011 007761/2011 007762/2011 007773/2011 007774/2011 007808/2011 007809/2011 007810/2011 007811/2011 008463/2011 008670/2011 008740/2011 008742/2011 008744/2011 008745/2011 009081/2011 009230/2011 009368/2011 009372/2011 009383/2011 009385/2011 009672/2011
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ