Протоколи
13 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000152/2008 000350/2010 003064/2009 003536/2012 003545/2012 003547/2012 003548/2012 003549/2012 003550/2012 003551/2012 003553/2012 003554/2012 003555/2012 003556/2012 003557/2012 003558/2012 003559/2012 003561/2012 003562/2012 003564/2012 003565/2012 003566/2012 003567/2012 003568/2012 003570/2012 003571/2012 003572/2012 003573/2012 003574/2012 003575/2012 003576/2012 003577/2012 003578/2012 003579/2012 003580/2012 003581/2012 003582/2012 003583/2012 003585/2012 003587/2012 003589/2012 003590/2012 003591/2012 003592/2012 003593/2012 003595/2012 003596/2012 003597/2012 003599/2012 003600/2012 003602/2012 003603/2012 003604/2012 003606/2012 003607/2012 003611/2012 003614/2012 003616/2012 003618/2012 003619/2012 003620/2012 003621/2012 003622/2012 003625/2012 003626/2012 003627/2012 003628/2012 003629/2012 003632/2012 003633/2012 003635/2012 003636/2012 003637/2012 003638/2012 003639/2012 003641/2012 003642/2012 003643/2012 003644/2012 003646/2012 003647/2012 003648/2012 003650/2012 003651/2012 003652/2012 003653/2012 003654/2012 003656/2012 003659/2012 003660/2012 003662/2012 003663/2012 003665/2012 003667/2012 003668/2012 003669/2012 003671/2012 003672/2012 003673/2012 003676/2012 003677/2012 003678/2012 003679/2012 003681/2012 003682/2012 003683/2012 003684/2012 003685/2012 003686/2012 003688/2012 003689/2012 003690/2012 003691/2012 003692/2012 003694/2012 003695/2012 003696/2012 003697/2012 003698/2012 003699/2012 003700/2012 003701/2012 003702/2012 003703/2012 003704/2012 003705/2012 003706/2012 003708/2012 003709/2012 003710/2012 003712/2012 003713/2012 003714/2012 003715/2012 003716/2012 003717/2012 003718/2012 003719/2012 003720/2012 003721/2012 003722/2012 003723/2012 003724/2012 003725/2012 003727/2012 003728/2012 003729/2012 003730/2012 003731/2012 003732/2012 003733/2012 003734/2012 003735/2012 003737/2012 003738/2012 003739/2012 003743/2012 003744/2012 003886/2012 003893/2012 003894/2012 008283/2011 009661/2007 002913/2012 003238/2012 003586/2012 003608/2012 003609/2012 003610/2012 003612/2012 003613/2012 003631/2012 003634/2012 003640/2012 003649/2012 003674/2012 003680/2012 003742/2012 003882/2012 003892/2012 003938/2012 003997/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

003563/2012 003569/2012 003598/2012 003623/2012 003645/2012 003655/2012 003693/2012 011358/2012 011362/2012 011366/2012


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ