Актуална информация
Обща информация за деца, за които се търси осиновяващ чрез прилагане на специални мерки за осиновяване
С оглед съдържащите се чувствителни лични данни за децата в информацията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от Наредба №3/24.10.2014 г., считано от месец Февруари 2016 г. подробната информация за профили на деца може да се достъпва единствено от акредитирани организации за посредничество при международно осиновяване чрез АИС „Регистър на акредитираните организации“- http://mo-public.mjs.bg/
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ