Актуална информация
НА 28.10.2013Г. ОТ 16.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - УЛ. „СЛАВЯНСКА“ № 1, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ,
С УЧАСТИЕ НА Г-Н ИЛИЯ АНГЕЛОВ - ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ И ЕКСПЕРТИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „МПЗДМО“.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ