Справки за дейността


Статистика по държави за брой преписки с дадено от министъра на правосъдието съгласие за международно осиновяване за първо полугодие на 2019 година * към 15.07.2019 г.

Статистика за брой вписвания по години до 2018г. вкл., в регистрите по чл.113, ал.1, т.1 и т.2 от СК /актуално към 09.04.2019г./

Информация относно характеристики на деца с дадено от министъра на правосъдието съгласие за международно осиновяване през 2018 г.* 28.02.2019г.*

Статистика по държави за брой преписки с дадено от министъра на правосъдието съгласие за международно осиновяване за 2018 година.

Статистика по държави за брой преписки с дадено от министъра на правосъдието съгласие за международно осиновяване за първо полугодие на 2018 година.

Списък на преписки с дадено от министъра на правосъдието съгласие за международно осиновяване през 2017 година

Списък на издадени в 2017 година актове на МП по Разрешение или Отказ на организации с подадено заявление за осъществяване на посредничество при международно осиновяване

Информация относно характеристики на деца с дадено от министъра на правосъдието съгласие за международно осиновяване през 2017 година * 05.06.2018г.

Статистика по държави за брой преписки с дадено съгласие за международно осиновяване за 2017 година.

Статистика по държави за брой преписки с дадено съгласие за международно осиновяване за първо полугодие на 2017 година.

Информация относно характеристики на деца с дадено от министъра на правосъдието съгласие за международно осиновяване през 2016 година * 05.05.2017г.

Статистика по държави за брой преписки с дадено съгласие от за международно осиновяване от Министъра на правосъдието за 2016 година

Списък на дадените от министъра на правосъдието съгласия международно осиновяване в 2016 година

Списък на издадени в 2016 година актове на МП по Разрешение или Отказ на организации с подадено заявление за осъществяване на посредничество при международно осиновяване

Статистика за брой вписвания по години до 2016г. вкл., в регистрите по чл.113, ал.1, т.1 и т.2 от СК /актуализирана към 09.05.2017.г/

Справка по държави за брой преписки с дадено съгласие за международно осиновяване от Министъра на правосъдието за първо полугодие на 2016 година

Списък на дадени от министъра на правосъдието съгласия за международно осиновяване през 2015 година

Справка по държави за брой преписки с дадено съгласие за международно осиновяване от Министъра на правосъдието за 2015 година.

Справка по държави за брой преписки с дадено съгласие за международно осиновяване от Министъра на правосъдието за първо полугодие на 2015 година 

Информация относно характеристики на деца с дадено от министъра на правосъдието съгласие за международно осиновяване през 2015 година

Списък на издадени от министъра на правосъдието разрешения за  посредничество при международно осиновяване или откази през  2015 година


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ