Акредитирани организации
Име Регистрационен номер
Фондация „Детски усмивки” № 20040206008
Сдружение „Милосърдие без граници” № 20031009015
Сдружение „Асоциация за подпомагане на деца „Малкият принц” № 20031013001
Фондация „Семейна алтернатива” № 20031013006
Сдружение „Лили – агенция за осиновяване и подпомагане на деца в медико - социален риск” № 20030916014
„Фондация Астра” № 20031016017
„А.Н.П.АС - БЪЛГАРИЯ” № 20031016001
Сдружение „Асоциация Моето Дете” № 20090311001
Сдружение „Щастливо дете” № 20030916046
Сдружение „Кристи” № 20040219023
Фондация ”Общество за децата” № 20030916018
„СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ – КЛОН ‘МИМО’ – СОФИЯ” № 20031124005
"Сдружение Национална агенция за защита на деца в риск и сътрудничество при международно осиновяване № 20031009018
Сдружение "Нашето семейство" №20110713027
Асоциация „ГРУПО ДИ ВОЛОНТАРИАТО „СОЛИДАРИЕТА” – КЛОН БЪЛГАРИЯ № 20100226034
„Национално сдружение Искра” № 20050228005
Сдружение „Собствен дом за всяко дете” № 20030814015
Сдружение „Ново начало” № 20030313007
Фондация „Шанс 2003” № 20031013014
Сдружение „Асоциация за защита правата на децата „Деца под дъгата” № 20030805002
Асоциация за международно осиновяване и реинтеграция (АМОР) № 20030821010
Сдружение „Щастливо семейство” № 20040212042
„Приятели на децата Италия – клон България” № 20040121014
Фондация „Мечти” № 20030424023
Сдружение „Детство без граници” № 20030919018
Фондация „Свети Константин и Елена” № 20031016007
Фондация „Шанс за всяко дете” № 20030916045
Деца и родители” – регистрирана организация с идеална цел – клон България” № 20040129008
Сдружение „Анидо” № 20031009020
Сдружение „ИНФАНТА-Акредитирана организация за посредничество при международно осиновяване” № 20031009020
Сдружение „Българска асоциация за международно осиновяване и защита на отвлечени и изоставени деца” № 20030919007
Сдружение „ВЕСТА” № 20030814005
Сдружение „Асоциация Виктория” № 20030731002
Сдружение „Асоциация ”Надежда” № 20031009020
Фондация „Слънце за децата ни” № 20031002045
„Национална Асоциация ”Семейство” № 20030731018
Сдружение „О.А.Милосърдие” № 20030723011
Фондация „Надежда” № 20031022014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ