Акредитирани организации
Фондация „Свети Константин и Елена”
Адрес: "гр. София, ж.к. Дружба – 1, бл. 101, вх. А, ап. 6 тел.:(+3592) 8892955 факс: (+3592) 8897250 е-mail:еlena@inet.bg "
Седалище: "гр. София, общ. Столична, ж.к. Дружба – 1, бл. 101, вх. А, ап. 6; тел.: (+3592) 8892955"
Управленски състав: "Чавдар Димитров Чалбуров, председател на УС"
Регистрационен номер: "№ 92/15.03.2010 г. № 92.01/ 31.05.2011 г."
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: "за срок от 5 години; държави: САЩ, Италия, Германия, Гърция, Люксембург допълнителни държави: Канада, Швеция -за срок от 31.05.2011 г. до 15.03.2015 г."
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20031016007
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 10555/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: 131149678
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ