Акредитирани организации
Сдружение „Детство без граници”
Адрес: " гр. София 1505, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 47, ет. 2, офис 3 тел.: (+3592) 9461695; (+3592) 9461680 факс: (+3592) 9461695; (+3592) 9461680 е-mail: kremenliev@ultracom-bg.com "
Седалище: "гр. София 1505, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 47, ет. 2, офис 3; тел.: (+3592) 9461695"
Управленски състав: Георги Атанасов Кременлиев, председател на УС
Регистрационен номер: № 93/15.03.2010 г. № 93.1/18.05.2012 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Германия допълнителни държави: САЩ, Канада - за срок от 18.05.2012 г. до 15.03.2015 г.
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20030919018
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 8707/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: 131135552
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ