Акредитирани организации
Деца и родители” – регистрирана организация с идеална цел – клон България”
Адрес: "гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 208 А, ап. 38 тел.: (+3592) 9741615 факс: (+3592) 9741615 е-mail: cap-bulgarien@gmx.net "
Седалище: "гр. София, общ. Столична, ж.к. Младост 2, бл. 208 А, ап. 38; тел.: (+3592) 9741615"
Управленски състав: Д-р Антоанета Панайотова Радонова, управител
Регистрационен номер: № 94/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: "за срок от 5 години; държави: Германия"
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Местен общински съюз Райнланд в Кьолн
Номер и дата на вписването: № 20040129008
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 12972./2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: 131188206
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ