Акредитирани организации
Фондация „Шанс за всяко дете”
Адрес: "гр. София 1000, ул. „Рачо Димчев” № 1 А, ет. 4, ап. 8 тел.: (+3592) 9810212;(+3592) 9890467 факс: (+3592) 9810212; (+3592) 9890467 е-mail: cpenfant@techno-link.com; cpenfant@mbox.contact.bg www.adopt-bgchild.org
Седалище: гр. София 1000, ул. „Рачо Димчев” № 1 А, ет. 4, ап. 8 тел.: (+3592) 9810212
Управленски състав: Мирена Христофорова Пенчева, управител
Регистрационен номер: № 95/ 15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: "за срок от 5 години; държави: Франция, Италия, Люксембург, Испания, Ирландия, Нидерландия, Гърция, Кипър, Щвейцария, САЩ"
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20030916045
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 5464/2002 г. на Софийски градски съд
ЕИК: 130944558
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ