Акредитирани организации
Асоциация за международно осиновяване и реинтеграция (АМОР)
Адрес: "гр. София, р-н Лозенец, ул. „Симеоново” № 15, партер тел.: (+3592) 8620409, (+3592) 8620196 факс: (+3592) 8620409, (+3592) 8620196 e-mail: info@amor-bg.com www.amor-bg.com "
Седалище: "гр. София, Столична община, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 10, ет. 6, ап. 11 тел.: (+3592) 8620409"
Управленски състав: "Мая Димчова Пангелова, председател на УС"
Регистрационен номер: "№97/ 15.03.2010 г. № 97.1/31.05.2011 г."
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Испания, САЩ, Великобритания; допълнителни държави: Ирландия, Португалия - срок от 31.05.2011 г. до 15.03.2015 г.
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20030821010
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 8671/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: 131126083
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ