Акредитирани организации
Сдружение „Асоциация за защита правата на децата „Деца под дъгата”
Адрес: "град София, ул. „Княз Александър I Батенгерг” № 10А, ет. 1, ап. 5 тел.: (+3592) 980 34 56, (+3592) 9438676 факс: (+3592) 9438676 e-mail:detzapoddagata@mb.bia-bg.com "
Седалище: "седалище: гр. Ботевград, общ. Ботевград, ул. Патриарх Евтимий № 9 тел.: (+3592) 980 34 56"
Управленски състав: "Николай Георгиев Еленков, управител"
Регистрационен номер: №98/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: "за срок от 5 години; държави: Австрия, Германия, Канада, Испания, Италия, САЩ, Франция"
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20030805002
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 775/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: 131107752
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ