Акредитирани организации
„Приятели на децата Италия – клон България”
Адрес: "град София, площад Славейков № 7 Б, ет. 4, ап. 37 тел.: (+3592) 9438424, (+359) 888861038 факс: (+3592) 9438424 e-mail: sofia@aibi.it, adv.krasimiranatan@abv.bg "
Седалище: "град София, общ. Столична, ул. Кракра № 20, ет. 4, ап. 15 тел.: (+3592) 9438424"
Управленски състав: "Красимира Милкова Шехирова, управител"
Регистрационен номер: №99/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: "за срок от 5 години; държави: Италия"
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Комисията по международни осиновявания към Председателството на съвета на Министрите
Номер и дата на вписването: № 20040121014
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 11632/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: 131173364
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ