Акредитирани организации
Сдружение „Щастливо семейство”
Адрес: "град София, ул. „Денкоглу” № 23, ет. 1 тел.: (+3592) 9891228 факс: (+3592) 9891228 е-mail: hf@happyfamily-bg.com, violeta@happyfamily-bg.com "
Седалище: "град София, ул. Денкоглу № 23, ет.1 (+3592) 9891228"
Управленски състав: "Виолета Иванова Стрижлева, председател на УС"
Регистрационен номер: №100/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: "за срок от 5 години; държави: САЩ, Франция, Кипър, Италия"
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20040212042
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 815/2004 г. на Софийски градски съд
ЕИК: 131195019
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ