Акредитирани организации
Сдружение „Анидо”
Адрес: град София, ул. Алабин № 14, ет. 2 тел.: (+3592) 9814135, (+3592) 9814421 факс: (+3592) 9814135, (+3592) 9814421 e-mail: anido@abv.bg
Седалище: град София, кв. Княжево, ул. "Бял Нарцис" № 3 А, вх. Б, ет. 1, ап. 1 (+3592) 9814135
Управленски състав: Нели Стоянова Ганчева-Гатева, председател на УС
Регистрационен номер: №101/15.03.2010 г. №101.1/18.05.2012 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Испания, Нидерландия, Канада, Норвегия, Ирландия, Австрия, Финландия, Дания, САЩ допълнителна държава: Италия - за срок от 18.05.2012 г. до 15.03.2015 г.
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20031009020
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 784/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131069173
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ