Акредитирани организации
„Национална Асоциация ”Семейство”
Адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 4, ет. 5 тел.: (+3592) 9803083, (+3592) 9804106 факс: (+3592) 9804106 e-mail: family@adoption-bg.com adoption@adoption-bg.com www.adoption-bg.com
Седалище: гр. София, бул. „Витоша” № 4, ет. 5 (+3592) 9803083
Управленски състав: Анжела Филипова Кръстева, председател на УС
Регистрационен номер: №102/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Германия, Гърция, Дания, Израел, Италия, Канада, Кипър, Португалия, САЩ и Швеция
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20030731018
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 7489/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131113627
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ