Акредитирани организации
Фондация „Слънце за децата ни”
Адрес: град София 1000, общ. Триадица, ул. Цар Асен № 4, ет. 2 тел.: (+3592) 9861409, (+3592) 9802082 факс: (+3592) 9861409, (+3592) 9802082 e-mail: tanya@sofiasat.com
Седалище: град София 1000, общ. Триадица, ул. "Цар Асен" № 4, ет. 2 (+3592) 9861409
Управленски състав: Таня Найденова Митова, управител Снежина Илиева Спасова, управител
Регистрационен номер: №103/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Германия, Гърция, Италия, Кипър, САЩ, Франция
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20031002045
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 3537/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131085747
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ