Акредитирани организации
Фондация „Надежда”
Адрес: град София, ул. „Позитано” № 46, партер тел.: (+3592) 9871797 факс: (+3592) 9800641 e-mail: fondation.nadejda.bg@gmail.com
Седалище: град София, ж.к. „Младост 2”, бл. 242, вх. 2, ет. 3, ап. 13 тел.: (+3592) 9871797
Управленски състав: Надка Димитрова Попова, управител
Регистрационен номер: №104/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Италия, Испания, Франция, САЩ
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20031022014
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 784/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131151282
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ