Акредитирани организации
Сдружение „О.А.Милосърдие”
Адрес: град София, бул. „Евлоги Георгиев” № 153, ет. 2 тел.: (+3592) 9444230 факс: (+3592) 9444230
Седалище: град София, бул. „Евлоги Георгиев” № 153, ет. 2 тел.: (+3592) 9444230 факс: (+3592) 9444230
Управленски състав: Асения Йорданова Панова, управител
Регистрационен номер: №105/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Италия, Франция, САЩ
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20030723011
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 3633/1998 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 121676068
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ