Акредитирани организации
Сдружение „Асоциация ”Надежда”
Адрес: град София, ул. “Хан Крум” № 4, вх.Б, ет.3, ап.17 тел.: (+3592) 9804176 факс: (+3592) 9804176 e-mail: vaniakutzarova@abv.bg
Седалище: град София, район Оборище, ул. “Хан Крум” № 4, вх.Б, ет.3, ап.17 тел.: (+3592) 9833556
Управленски състав: Ваня Василева Куцарова, председател на УС
Регистрационен номер: №106/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Италия
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20031009020
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 784/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131069173
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ