Акредитирани организации
Сдружение „Българска асоциация за международно осиновяване и защита на отвлечени и изоставени деца”
Адрес: град София, район Витоша, ул. „Иван Сусанин” № 45, вх. Б, ап. 11 тел.: (+3592) 8184870 факс: (+3592) 8184871 e-mail: bamozoid@abv.bg
Седалище: град София, район Витоша, ул. „Иван Сусанин” № 45, вх. Б, ап. 11 тел.: (+3592) 8184870
Управленски състав: Д-р Радослав Тодоров Тошков, председател на УС; Милена Венциславова Тошкова, заместник председател на УС
Регистрационен номер: №107/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Белгия, Германия, Дания, Италия, Канада, Норвегия, САЩ, Франция, Нидерландия, Швеция
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20030919007
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 2622/2006 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 104609576
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ