Акредитирани организации
Сдружение „ИНФАНТА-Акредитирана организация за посредничество при международно осиновяване”
Адрес: град София 1000, ул. „Калоян” № 8, ет. 2, офис 10 тел.: (+3592) 9812918 факс: (+3592) 9812918
Седалище: град София 1000, район Средец, ул. Граф Игнатиев № 2, тел.: (+3592) 9812918
Управленски състав: Сийка Божанова Минчева, председател на УС; Нася Ненова Найденова – Кърпачева, заместник председател на УС
Регистрационен номер: №108/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Германия
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20031009020
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 10129 /2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131143022
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ