Акредитирани организации
Сдружение „Асоциация Виктория”
Адрес: град София, ул. „Уйлям Гладстон” № 7, ет. 2 тел.: (+3592 )952 27 48 факс: (+3592) 952 27 48 e-mail: office@association-victoria.org
Седалище: град София, общ. Столична, ул. Майор Юрий Гагарин № 30, вх. А, ет. 4, ап. 10 тел.: (+3592 )952 27 48
Управленски състав: Валерия Викторовна Колмакова-Премянова, председател на УС; Надя Радева Динчева, заместник председател
Регистрационен номер: №109/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Кипър, Италия, Гърция
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20030731002
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 3512/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131086322
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ