Акредитирани организации
Сдружение „ВЕСТА”
Адрес: град София, ул. „Хан Аспарух” № 45, ет. 2, тел.: (+3592) 9806626 факс: (+3592) 9806626 e-mail: vestaa@mail.orbitel.bg, www.vestaadoption.org
Седалище: град София – 1303, район „Възраждане”, ул. „Българска морава” № 100, оф.1 тел.: (+3592) 9806626
Управленски състав: Милена Георгиева Кузева, председател на УС
Регистрационен номер: №110/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: САЩ, Испания, Италия, Швеция, Кипър, Гърция, Канада, Германия, Франция, Великобритания
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20030814005
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 8070/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131122302
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ