Акредитирани организации
„А.Н.П.АС - БЪЛГАРИЯ”
Адрес: град София 1606, бул. „Христо Ботев” № 35, ет. 3, ап. 11 тел.: (+3592) 9530607, (+3592) 9530226 факс: (+3592) 9530607, (+3592) 9530226 е-mail: anpas_bulgaria@abv.bg
Седалище: град София 1606, бул. „Христо Ботев” № 35, ет. 3, ап. 11 тел.: (+3592) 9530607
Управленски състав: Снежанка Ангелова Раденовска, управител
Регистрационен номер: №111/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Италия
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Комисията по международни осиновявания към Председателството на съвета на Министрите
Номер и дата на вписването: № 20031016001
Съдебна регистрация: рег. ф.д. №10574/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131149534
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ