Акредитирани организации
„Фондация Астра”
Адрес: град София 1606, бул. „Христо Ботев” № 35, ет. 3, ап. 11 тел.: (+3592) 9530607, (+3592) 9530226 факс: (+3592) 9530607, (+3592) 9530226 е-mail: foundation.astra@abv.bg
Седалище: град София, ул. „Княз Борис І-ви” №113, вх. А, ет. 2, ап. 4 тел.: (+3592) 9530607
Управленски състав: Снежанка Ангелова Раденовска, председател на УС
Регистрационен номер: №112/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Андора, Белгия, Великобритания, Италия, Канада, Люксембург, Малта, САЩ, Франция, Швейцария
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20031016017
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 10572/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131149242
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ