Акредитирани организации
Сдружение „Щастливо дете”
Адрес: град София, община „Средец”, ул. „Г.С.Раковски” № 127, ет. 3, офис 301 тел.: (+3592) 9885061, (+3592) 9376862 факс: (+3592) 9376862 e-mail: astraea@techno-link.com
Седалище: град София, община „Средец”, ул. „Г.С.Раковски” № 127, ет. 3, офис 301 тел.: (+3592) 9885061
Управленски състав: Нина Николаева Минкова, председател на УС Петър Иванов Енчев - член на УС
Регистрационен номер: №113/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: САЩ, Швейцария, Норвегия, Ирландия, Финландия, Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20030916046
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 8692/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131131904
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ