Акредитирани организации
Сдружение „Асоциация Моето Дете”
Адрес: град София, ул. Гургулят № 5 тел.: (+3592) 9874154 факс: (+3592) 9874153 e-mail: agencemonenfant@yahoo.fr www.adoption-monenfant.org
Седалище: град София , ул. Гургулят № 5 тел.: (+3592) 9874154 (+359) 088437934
Управленски състав: Стоянка Василева Илова, председател на УС
Регистрационен номер: №114/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Франция, Швейцария, Испания, Канада, Белгия
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20090311001
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 80/2009 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 175643285
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ