Акредитирани организации
Сдружение „Лили – агенция за осиновяване и подпомагане на деца в медико - социален риск”
Адрес: село Арбанаси, община Велико Търново, ул, "Опълченска" № 14 тел.: (+35962) 633009, (+35962) 653734 факс: (+35962) 653734 e-mail: lili_miti@abv.bg, www.liliaganzia.com
Седалище: село Арбанаси, община Велико Търново, ул."Опълченска" №14 тел.: (+35962) 633009
Управленски състав: Лилка Димитрова Кръстева, председател на УС
Регистрационен номер: №115/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Италия
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20030916014
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 616/1999 г. на Великотърновски окръжен съд
ЕИК: № 104114227
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ