Акредитирани организации
Сдружение „Милосърдие без граници”
Адрес: град Котел, ул. „Раковска” 42, ет. 2 тел.: (+359453) 42944 факс: (+359453) 42944 GSM: 0889917570
Седалище: град Котел, област Сливен, ул. „Стара планина” № 16 тел.: (+359453) 42944
Управленски състав: Радостина Нечева Петрова, председател на УС
Регистрационен номер: №116/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Германия
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20031009015
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 691/2003 г. на Сливенски окръжен съд
ЕИК: № 119614230
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ