Акредитирани организации
Фондация „Детски усмивки”
Адрес: град София, "ул. Г.С. Раковски" №127, ет.1, офис 101 тел.: (+3592) 986 63 64 факс: (+3592) 937 68 53 e-mail: detskiusmivki@abv.bg www.childrensmiles.com
Седалище: град София, "ул. Г.С. Раковски" №127, ет.1, офис 101 тел.: (+3592) 986 63 64 факс: (+3592) 9376853
Управленски състав: Галя Райкова Райкова, управител
Регистрационен номер: №117/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Германия, Гърция, Канада, Кипър, САЩ, Франция
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20040206008
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 58/2004 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131186223
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ