Акредитирани организации
Фондация „Семейна алтернатива”
Адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 53, вх. В, ет. 3 тел.: (+3592) 9802307, (+3592) 9809019 факс: (+3592) 9809019 e-mail: familyalternative@amlega.com
Седалище: гр. София, ул. "Граф Игнатиев" № 53, вх. В, ет. 3 тел.: (+3592) 9802307
Управленски състав: Анна Иванова Гълъбова, председател на УС; Мариета Илиева Димитрова, управител
Регистрационен номер: №118/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Испания, Франция, САЩ и Великобритания
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20031013006
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 10136/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131146029
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ