Акредитирани организации
Сдружение „Асоциация за подпомагане на деца „Малкият принц”
Адрес: град София, ул. „Любен Каравелов” № 86, ет.1, ап.3 тел.: (+3592) 9803844, (+3592) 9866121 факс: (+3592) 9803844, (+3592) 9866121 е-mail: malkiatprintz@abv.bg lepetitprincebg@abv.bg lepetitprince@malkiatprintz.org skype : lepetitprincebg www.malkiatprintz.org
Седалище: гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 86, ет. 1, ап. 3 тел.: (+3592) 9803844
Управленски състав: Юлия Георгиева Роджери, председател на УС
Регистрационен номер: №119/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Франция и Италия
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20031013001
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 10170/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131146367
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ