Акредитирани организации
Сдружение „Кристи”
Адрес: гр. София 1303, район „Възраждане”, ул. „Марко Балабанов” № 4 тел.: (+3592) 9813334 факс: (+3592) 9817593 e-mail: christi@mail.bg
Седалище: гр. София 1303, район „Възраждане”, ул. „Марко Балабанов” № 4 тел.: (+3592) 9813334
Управленски състав: Христина Георгиева Стоянова, председател на УС; Нели Георгиева Ташева, член на УС; Светослав Димитров Димитров, член на УС
Регистрационен номер: №120/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Германия
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20040219023
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 1534 /2004 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131200740
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ