Акредитирани организации
Сдружение „Собствен дом за всяко дете”
Адрес: град София, район Оборище, ул."Шейново" № 11 Б, ет. 1 (партер), ап.1 тел.: (+3592) 9447280 факс: (+3592) 9447280 е-mail: fanihristova@abv.bg
Седалище: град София, район Оборище, ул."Шейново" № 11 Б, ет. 1 (партер), ап.1 тел.: (+3592) 9447280
Управленски състав: Стефана Иванова Байкушева, председател на УС
Регистрационен номер: №121/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Испания
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20030814015
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 2316/2001 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 130492633
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ