Акредитирани организации
„Национално сдружение Искра”
Адрес: гр. София, ул. „Владайска” № 23, ет. 4, ап. 9 тел.: (+3592) 9530035 факс: (+3592) 9530489 e-mail: adv.radulova@mail.ru
Седалище: гр. София , ул. „Владайска” № 23, ет. 4, ап. 9 тел.: (+3592) 9530035
Управленски състав: Станимир Петров Качулев, председател на УС
Регистрационен номер: №122/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: САЩ, Испания и Гърция
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20050228005
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 2316/2001 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131375031
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ