Акредитирани организации
Фондация „Шанс 2003”
Адрес: град София, бул."Витоша" № 38, ет. 1, ап. 4 тел.: (+3592) 9817209, (+3592) 9817210 факс: (+3592) 9817209, (+3592) 9817210 e-mail: chance2003@abv.bg www.chance2003.org
Седалище: град София, бул. "Витоша" № 38, ет. 1, ап. 4 тел.: (+3592) 9817209
Управленски състав: Румяна Моева Радкова, председател на фондацията
Регистрационен номер: №123/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Австрия, Великобритания, Дания, Германия, Гърция, Италия, Кипър, Канада, Ирландия, САЩ
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20031013014
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 10165/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131147608
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ