Акредитирани организации
Сдружение „Ново начало”
Адрес: град Варна, ул. „Драгоман” № 43, ет. 1, офис 3 тел.: (+35952) 632450 факс: (+35952) 632450 e-mail: newbeginning_ngo@abv.bg
Седалище: град Варна, кв. "Левски", ул. "Студентска", бл. 14, вх. Д, ап. 62 тел.: (+35952) 632450
Управленски състав: Светослав Тодоров Йорданов, управител
Регистрационен номер: №125/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: САЩ
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20030313007
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 2551/2000 г. на Варненски окръжен съд
ЕИК: № 103563193
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ