Акредитирани организации
Асоциация „ГРУПО ДИ ВОЛОНТАРИАТО „СОЛИДАРИЕТА” – КЛОН БЪЛГАРИЯ
Адрес: град София, общ. Столична, ж.к. "Младост 2", бл. 208 А, ап. 38; тел.: (+35952) 9741615 факс: (+35952) 974161 e-mail: grupposol@gmx.net
Седалище: град София, общ. Столична, ж.к. „Мусагеница”, бл. 102 , вх.6, ап. 98; тел.: (+3592) 9741613
Управленски състав: Д-р Антоанета Панайотова Радонова - управител
Регистрационен номер: №126/28.06.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Италия
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Комисията по международни осиновявания към Председателството на съвета на Министрите /Италия/
Номер и дата на вписването: № 20100226034
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 705./2009 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 175831344
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ