Акредитирани организации
„СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ – КЛОН ‘МИМО’ – СОФИЯ”
Адрес: гр. София, община „Слатина”, кв.”Гео Милев” ул „Лидице” № 25, ет. 2, ап. 6 тел.:(+3592) 8732638 факс: (+3592) 8732638 е-mail:: ognianbakalov50@mail.bg
Седалище: гр. София, община „Слатина”, кв.”Гео Милев” ул „Лидице” № 25, ет. 2, ап. 6; тел.: (+3592) 8732638
Управленски състав: Огнян Атанасов Бакалов, управител
Регистрационен номер: № 128/23.07.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Испания
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Мадридски институт за детето и семейството към Съвета за семейството и социалните въпроси на мадридската автономна общност
Номер и дата на вписването: № 20031124005
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 9229./1998 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131159674
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ