Акредитирани организации
Фондация ”Общество за децата”
Адрес: гр. София, кв. “Лозенец”, ул. “Кръстьо Сарафов” № 49, ет. 1, ап. 2; тел.: (+3592) 8660596; (+3592) 8660436 факс: (+3592) 8660436 e-mail: societa_per_i_bambini@abv.bg
Седалище: гр. София, кв. “Лозенец”, ул. “Кръстьо Сарафов” № 49, ет. 1, ап. 2; тел.: (+3592) 8660596
Управленски състав: Даринка Крумова Рангелова, председател на УС
Регистрационен номер: № 129/01.08.2010 г. № 129.1/ 31.05.2011 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Италия; допълнителна държава: Канада - за срок от 31.05.2011 г. до 01.08.2015 г.
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20030916018
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 11035./2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 121716744
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ