Акредитирани организации
Сдружение "Нашето семейство"
Адрес: гр. София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 30, ет.2, ап.2 тел : (+3592) 4232665 +359897020837 +359878303891 Fax: (+3592) 4232665 е-mail:ourfamilybg@abv.bg
Седалище: гр. София, бул. "Княз Александър Дондуков"№ 44 тел.: (+3592) 4232665
Управленски състав: Ален Руменов Томов, управител
Регистрационен номер: № 130/28.06.2012
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: Германия, Италия, Испания, САЩ, Кананда
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: №20110713027
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 223./2011 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 176069352
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ