Акредитирани организации
"Сдружение Национална агенция за защита на деца в риск и сътрудничество при международно осиновяване
Адрес: град София 1407, ж.к. „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 47, Бизнес център Витоша, ст. 20 тел.: (+3592) 9801147 факс: (+3592) 9801147 e-mail: adopt.agency@mail.bg
Седалище: град София, ул. „Златовръх” № 63 а, ет. 5, ап. 12 тел.: (+3592) 9801147
Управленски състав: Томи Димитров Йовчев, председател на УС; Георги Григоров Григоров, член на УС
Регистрационен номер: №124/15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: САЩ, Канада, Италия, Кипър
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20031009018
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 8038/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: № 131142447
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ