Политически кабинет
Деница Александрова-Митрова
Заместник-министър на правосъдието

Валери Янков Тарандов
Заместник-министър на правосъдието

АЛЕКСЕЙ БОЯНОВ ТРИФОНОВ
Заместник-министър на правосъдието

Ваня Караганева
Началник на кабинет

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ