Политически кабинет
Валери Янков Тарандов
Заместник-министър на правосъдието

ВАЛЕРИ ЯНКОВ ТАРАНДОВ


Роден на 10. 12. 1972г. в гр. Габрово, България.

Завършва Математическа гимназия Габрово през 1990г.
Завършва право със специалност „Правораздаване“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1997г.
От 1999г. е вписан като адвокат при Софийската адвокатска колегия, като до 2005г. е адвокат в АДД „Георгиев, Тодоров и Ко.“.
 В периода 2005-2007г. работи като самостоятелен адвокат.
От 2007г. понастоящем е управляващ съдружник в АДД „Братанов и Тарандов“.  Специализация в областта на търговското, гражданското и административното право.
През 2000г. има посетени курсове към организация на ЕС в Триест, Италия.
От 2015г. заместник-председател на Софийски арбитражен съд при СЗРПБ и арбитър.
Владее английски, френски и руски език.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ