Политически кабинет
Деница Александрова-Митрова
Заместник-министър на правосъдието

ДЕНИЦА АЛЕКСАНДРОВА-МИТРОВА
Заместник-министър на правосъдието

Родена през 1976 г. в гр. София.
Завършва средното си образование в 18 СОУ „Уилям Гладстон“-гр. София през 1994 г.
Придобива магистърска степен „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2001 г.
През 2010 г. завършва магистратура „Международни отношения“ , специализация „Право на Европейския съюз“ в СУ „Св.Климент Охридски“ и магистратура по „Право на ЕС“ от Университета Нанси, Франция.
Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия в периода 2002-2007г.
От 2007 до 2012 г. е съдия в Административен съд-Пазарджик.
От 2012 г. е съдия в Административен съд-София град.
Участвала е в редица семинари и обучения, свързани с Европейското антидискриминационно право; административно-наказателна отговорност; бежанско право на ЕС и др.
Владее английски език.
Омъжена, с едно дете. 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ