Политически кабинет
Николай Проданов
Заместник-министър на правосъдието

Николай Проданов

заместник-министър на правосъдието

 

Роден през 1960 г. в гр. Трявна.

Магистър по „История“ (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 1984), магистър по „Право“ (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2001), магистър по „Национална сигурност и отбрана“ (Военна академия „Георги С. Раковски“, 2012). Завършил Стратегически курс за подготовка на ръководни кадри за системата на националната сигурност и отбрана (Военна академия „Георги С. Раковски“, 2013).

Доктор по история (2000), доктор по право с дисертация на тема „Конституционни основи на държавната сигурност в България 1879-1947“ (2015).

Служител в МВР (1984-1986). Преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ от 1986 г. Доцент (2003), професор по „История на правото“ в катедра „Публично-правни науки“ на Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (2016).

Зам.-декан на Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (2011-2014). Зам.-ректор по научното и кариерно развитие на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (2014-2016).

Автор на над 150 научни публикации по история на България, История на правото, Право на националната сигурност, Право на образованието, науката и културата и др.

Ресори
Въз основа на Заповед № ЛС-04-863 от 23.05.2017 г. на министъра на правосъдието заместник-министър проф. Проданов:
1. Осъществява методическото ръководство и контрол върху дейността на дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“;
2. Осъществява методическото ръководство и контрол върху дейността на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“;
3. Осъществява методическото ръководство и контрол върху дейността на Главна дирекция „Охрана“;
4. Осъществява методическото ръководство и контрол върху дейността на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, на Управителния съвет и на изпълнителния директор.
Приемно време за граждани: всеки първи петък от календарния месеца - от 14,00 часа до 16,00 часа.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ