Политически кабинет
Десислава Абрашева
Началник на кабинет

Десислава Абрашева

Началник на политическия кабинет


Десислава Абрашева завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“  през 2013 г. с квалификационна степен „магистър“.

През 2010-2011 г. работи като законодателен сътрудник в Народното събрание.

В периода 2014-2016 г. е главен експертен сътрудник в кабинет на Председателя на Народното събрание.

От 2016 до 2017 г. е главен експертен сътрудник в дирекция „Пленарни заседания и финални текстове“ на Народното събрание.

Владее английски, ползва италиански.

 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ