Политически кабинет
Зорница Петрова
Парламентарен секретар

ЗОРНИЦА ПЕТРОВА

Родена през 1990г. в град  Плевен .

2013 година получава бакалавърска степен по „Национална и регионална сигурност“ в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново. 2014 завършва специализиран курс по мениджмънт на конфликти и водене на преговори съм американския институт по мир, Вашингтон САЩ. 2015 придобива магистърска степен на образование по специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура“, факултет Командно-щабен към Военна академия „Г.С.Раковски“ .

2011-2014 – работи като финансов консултант в банковия сектор.
2015-2017 – местен сътрудник към Европейския парламент. Работи за евродепутата Мария Габриел, заместник - председател на групата на ЕНП в ЕП, ръководител на българската делегация в групата на ЕНП, Член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) ,зам.-член на Комисията по външни работи (AFET) зам.-член на Комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM) .
До 05.05.2017 работи като административен сътрудник в международна адвокатска кантора.
Владее английски и румънски език . Използва немски и испански . 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ